miercuri, 23 martie 2016

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN INTERDISCIPLINAR ,,TITU MAIORESCU” EDIȚIA a V-a CRAIOVA, 2015-2016

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN INTERDISCIPLINAR ,,TITU MAIORESCU” EDIȚIA a V-a CRAIOVA, 2015-2016

Ideea inițierii acestui proiect a pornit de la necesitatea de a aduce în actualitate, atât pentru elevi, cât și pentru profesori, a personalității, a activității culturale și a operei lui Titu Maiorescu. Concursul se doreşte a fi o manifestare cultural-educativă, desfăşurându-se on-line, pentru a accesibiliza, în contextual informațional contemporan, receptarea operei maioresciene. Proiectul își propune, prin urmare, o abordare multidimensională a temei alese, ceea ce poate reprezenta un factor de motivare a receptorilor antrenați în demersul educativ.
Nume proiect: CONCURSUL INTERJUDEȚEAN INTERDISCIPLINAR ,,TITU MAIORESCU”
Organizatori: Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova
Perioadă înscriere: 02.05.2016 - 13.05.2016
Perioadă desfăşurare: 20.05.2016
Concursul își propune menținerea în conștiința publică a valorilor culturale și literare din patrimoniul național, descoperirea de noi talente, reconfirmarea unor elevi cu potențial și a prestigiului școlii și comunității din care aceștia fac parte, stimularea creativității, a comunicării interculturale și a implicării în activități de educație nonformală.
Cadre didactice de gimnaziu/ liceu:
  1. Experiențe didactice moderne/inovatoare;
  2. Exemple de bună practică în cadrul activităților școlare și extrașcolare; materiale didactice auxiliare, prezentări PPT/PPS, filme documentare, aplicații AEL
Elevi:
Nivel gimnazial
  1. De omni re scibilli – Mihai Eminescu
  2. De omni re scibilli – Ion Creangă
Lucrările elaborate și prezentările Power Point trebuie să surprindă relația dintre Titu Maiorescu și Mihai Eminescu/Ion Creangă, precum și caracterul național/universal al operei celor doi scriitori.
Nivel liceal
  1. Titu Maiorescu – personalitate complexă a culturii românești
  2. Personalități culturale românești/europene

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu