vineri, 24 martie 2017

OLIMPIADA NAȚIONALĂ UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ pentru ELEVII DIN MEDIUL RURAL (ȘCOLI GIMNAZIALE), etapa judeţeană, 25.03.2017În atenţia elevilor participanţi la OLIMPIADA NAȚIONALĂ  UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ pentru ELEVII DIN MEDIUL RURAL (ȘCOLI GIMNAZIALE),
etapa judeţeană,
25.03.2017

ANUNŢ
privind criteriile de selecţie pentru etapa naţională a OLIMPIADEI NAȚIONALEUNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ pentru ELEVII DIN MEDIUL RURAL (ȘCOLI GIMNAZIALE):

         La etapa naţională a OLIMPIADEI NAȚIONALEUNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ pentru ELEVII DIN MEDIUL RURAL (ȘCOLI GIMNAZIALE)se califică elevul clasat pe primul loc de la fiecare nivel de învățământ, cu condiţia să fi obţinut minim 90 de puncte.

Criterii de acordare a premiilor
            Se vor acorda premii elevilor participanţi în funcţie de punctajul obţinut de fiecare elev, în ordine descrescătoare și mențiuni 10% din numărul participanților la clasa respectivă.

DETALII DE ORGANIZARE
a.      Faza județeană a Olimpiadei Naționale ”Universul cunoașterii prin lectură” se va desfășura sâmbătă, 25.03.2017, în intervalul 10.00 – 12.00. Elevii au acces în sălile de concurs în intervalul orar 9.00-9.30 și vor avea asupra lor documente de identitate (carnetul de elev vizat sau cartea de identitate).
b.      Rezultatele vor fi afișate la unitatea de ȋnvăţământ organizatoare, în data de 25.03.2017, după ora 20.00 și pe blogul profesorilor de limba și literatura română.
   c.  Eventualele contestații se vor depune în ziua de 27.03.2017, între orele 10.00-12.00, la Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” din Craiova.
   d.    Listele cu rezultatele finale se vor afișa în ziua de 27.03.2017, după ora 20.00.


Preşedinte executiv al Comisiei Judeţene de organizare şi evaluare
A OLIMPIADEI NAȚIONALE UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ pentru ELEVII DIN MEDIUL RURAL (ȘCOLI GIMNAZIALE) etapa județeană,

Inspector Şcolar,
Prof. Teodora BADEA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu